Doučujte.cz

Pomáháme doučováním

Potřebujeme nové dobrovolníky*ce na doučování žáků z Ukrajiny! Přidáš se?

S narůstajícím počtem ukrajinských dětí v českých školách a jejich potřebou podpory rozšiřujeme agendu přímé pomoci dětem a jejich rodinám. Posilujeme online doučování dětí a rozšiřujeme jeho dostupnost i pro děti, které nežijí v lokalitách, kde přímo působíme. Online bude nově probíhat i spolupráce s rodinami. 

Potřebujeme vás i teď, přidejte se a pomáhejte nám s doučováním. Stálá je naše poptávka po online dobrovolnících. Zájemci o online dobrovolnictví na doučování nejen ukrajinských dětí, pište na nebo Petře Mackové ().

„První nápady na tuto formu pomoci přišel už v době koronavirové pandemie, tehdy jsme začali doučovat s online dobrovolníky. Když jsme znovu přemýšleli, tentokrát v souvislosti s příchodem uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny, jak co nejefektivněji dostat pomoc k potřebným ukrajinským dětem a rodinám, zrodil se nápad na online „pobočku pro všechny“. Těšíme se na děti, rodiče a také nové dobrovolníky, které budeme teď moc potřebovat. Tak se nám neváhejte přihlásit,“ říká Petra Macková z Člověka v tísni.

Cílem virtuální pobočky je zajištění pravidelného doučování nebo mentoringu pro nově příchozí děti, které jsou často v komplikované situaci a neumí česky. „Právě na doučovaní českého jazyka a podporu adaptace dětí v novém prostředí bude naše práce zacílena. Budeme rovněž pomáhat rodinám v orientaci ve vzdělávacím systému a jejich možnostech,“ doplňuje Petra Macková.

Jak to probíhá?
  • Dobrovolník se doučuje s dítětem zpravidla jednou týdně. Pomáhá mu s učením, přípravou domácích úkolů a se vším, co pomůže dítěti zvládat školu v budoucnu samostatně.  Zaškolení, metodické vedení a podpora je samozřejmostí. 
  • Nejčastěji se online doučují děti na 2. stupni (součástí může být příprava na přijímací zkoušky na SŠ) a středoškoláci. Dvojici dobrovolník – dítě párujeme na základě vašich doučovacích možností a preferencí a potřeb dítěte. Uvítáme mimo jiné dobrovolníky se znalostí ukrajinštiny nebo ruštiny. 

Dobrovolníci na doučování ukrajinských dětí se mohou hlásit mailem na  nebo Petře Mackové, zájemci o naši online podporu Oksaně Čorné.