Doučujte.cz

Pomáháme doučováním

Sbírka počítačů

Sbírka počítačů funguje ve správě společnosti Člověk v tísni od listopadu 2021, kdy došlo k jejímu předání od platformy Česko.Digital. Za dva roky fungování jsme do sbírky přijali 1500 kusů různé techniky, která většinou obratem ihned putovala spolupracujícím organizacím podporujících vzdělávání dětí z rodin, kde je počítač či notebook nedostupnou záležitostí. Jedná se o děti z neúplných rodin, dětských domovů, pěstounské péče, nevyhovujícího prostředí, nebo to jsou například romští vysokoškoláci či rodiny, které musely uprchnout před ruskou agresí z Ukrajiny. 

Podstatou sbírky počítačů je poskytovat potřebné technické vybavení dětem a mladým lidem na podporu jejich vzdělávání. Rolí Člověka v tísni je zprostředkovat předání vyřazeného hardware od firemních dárců do pomáhajících organizací a institucí, škol a dětských domovů, kde je technika předána konkrétním dětem, které pak mohou rozvíjet své digitální kompetence. Zároveň se tím narovnávají podmínky znevýhodněných dětí nejen v přístupu k samotnému vzdělávání.

Člověk v tísni rovněž disponuje vlastní potřebnou technikou, kterou zapůjčuje klientům ve vlastních službách především při poskytování doučování.

Technické vybavení je součástí komplexní podpory dětí. Organizace a školy, které se do sbírky zapojí, s podpořenými dětmi pracují, doučují je, podporují v jejich znalostech a dovednostech a k tomu účelu získanou techniku také využívají. Počítač je tak opravdu především nástrojem pro lepší cestu vzdělávacím systémem. 

Potřebujeme vaši pomoc vaše zapojení do Sbírky počítačů uvítáme. Děkujeme🤍

V současné době poptáváme pouze notebooky, tablety a chytré telefony. Z důvodu velké zásoby stolních počítačů, máme momentálně stop stav na jejich příjem. Všem novým dárcům, kteří by nám chtěli stolní počítače darovat, se omlouváme, že je vzhledem k plnému skladu nemůžeme nyní přijmout.

Pro hladký průběh darovacího procesu využíváme automatizací v databázi Airtable. Pokud máte zájem darovat techniku nebo naopak za nějakou organizaci vybavení potřebné pro vzdělávání dětí poptáváte, prosíme, věnujte pár minut vyplnění následujících formulářů. Nebo nám napište na e-mailovou adresu  a my vám poradíme, jak postupovat.  


Jak sbírka probíhá?

Od firem a organizací přebíráme techniku, která je mnohdy určená k likvidaci, i když je plně funkční. Notebook, který není kapacitně vhodný pro profesionální práci, bývá mnohdy dostačující pro práci školáka, který díky němu může psát texty, zpracovat prezentaci či vyhledávat informace na internetu a posilovat tak své digitální dovednosti. Nabídnutý hardware vždy posoudíme, zda je pro nás vhodný z hlediska technického stavu a parametrů, ale také dle poptávky. Pak uzavřeme s dárcem darovací smlouvu a dle možností dárce si domluvíme předání/převzetí.

Neziskové organizace, školy, dětské domovy, spolky a další instituce, které v rodinách pomáhají si u nás mohou o poskytnutí počítače požádat. Žádost je zařazena do databáze a vyřízena co nejrychleji, pokud máme požadovanou techniku skladem. Pokud ne, oslovujeme dárce a snažíme se potřebný hardware získat.  

V každé pomáhající organizaci funguje kontaktní osoba, dobrovolník či terénní pracovník, který rodině pomůže vše nastavit, je s dětmi i rodinou nadále v kontaktu a má přehled o využívání techniky. Neziskové organizace pracují v terénu přímo s rodinami i v dalších oblastech, znají detailně jejich potřeby a možnosti, a tak jsou schopni velmi efektivně a adresně zprostředkovat pomoc. Pokud je obdarovaným škola, je přirozeně s dítětem v pravidelném kontaktu. Počítače jsou rodinám darovány nebo zapůjčeny tak, aby nebylo možné vybavení zabavit, pokud je rodina v exekuci. 

Díky pomoci dárců vhodného funkčního hardware má více dětí přístup ke vzdělání, k učení, k získávání nových dovedností. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají umožnit všem dětem, aby se vzdělávaly dle svých potřeb🤍 

Pokud chcete darovat, projděte si podrobný manuál pro firmy, které chtějí darovat nepotřebnou techniku. Manuál jsme stejně jako sbírku počítačů převzali od Česko.Digital.

Přehled za rok 2023

0

VYŘÍZENÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ TECHNIKY

0

UZAVŘENÝCH DAROVACÍCH SMLUV

0

RŮZNÉHO HARDWARE POSKYTNUTÉHO DĚTEM

Často se ptáte

Člověk v tísni zajišťuje techniku od dárců a zprostředkovává její předání prostřednictvím neziskových organizací či škol potřebným rodinám žáků. Pokud některé příslušenství pro výuku chybí (kamera, klávesnice, myš), tak je v rámci možností doplní. Žádající organizace musí být připravena převzít techniku do svého majetku na základě darovací smlouvy uzavřené s Člověkem v tísni, nebo přímo s dárcem. Organizace pak může techniku do rodin dál darovat, či zapůjčit na základě vlastních smluv a evidence. Následně je s rodinou v dalším kontaktu a pomáhá jí s využíváním techniky. 

Existuje několik variant kancelářských nástrojů, které jsou k dispozici zdarma: 
• Aplikace v účtu Google: Gmail, Google tabulky, dokumenty, prezentace – vše dostupné přes prohlížeč po přihlášení do gmailového účtu. 
• Microsoft office je dostupný přes prohlížeč a je tedy vyžadováno aktivní internetové připojení.
• Volně dostupné programy, které lze bezplatně stáhnout, např. Openoffice či Libreoffice a nainstalovat na počítač. Obsahují adekvátní alternativy wordu, tabulek či pdf. Po instalaci je možné programy využívat bez připojení k internetu. 
Doporučujeme také instalaci antiviru

Na většině školách fungují různé spolky rodičů (SRPŠ), které jsou oprávněny uzavírat smlouvy. Pokud se nedohodnete na způsobu převzetí techniky s vedením školy, zkuste se obrátit na spolek rodičů. 

Přestože pro své klienty Člověk v tísni poskytuje konektivitu, není momentálně schopen další připojení k internetu zajistit. Zkuste se obrátit na jakéhokoli mobilního operátora, který vám jistě s připojením poradí. Poskytovatelé nabízejí různé přenosné modemy, vhodné k cestování, které připomínají USB klíčenku, tu můžeme z našich zkušeností doporučit. Zamyslet se také můžete na využívání veřejných wi-fi, celorepublikově je velmi rozsáhlé např. knihovní wi-fi pokrytí.

Většina darujících organizací včetně Člověka v tísni disponuje vlastními vzory smluv, které vám po dohodě můžeme poskytnout. Vzory darovacích smluv jsou ke stažení i na různých webových stránkách, do vyhledávače stačí zadat “darovací smlouva vzor“. 

Historie sbírky

Sbírka počítačů byla založena v březnu 2020 komunitou expertních dobrovolníků z Česko.Digital jako reakce na uzavření škol v důsledku pandemie Covid 19. Průzkumy tehdy ukázaly alarmující počet žáků, kteří se nemohli účastnit výuky na dálku, a to z jednoho prostého důvodu – neměli doma počítač. 

S návratem dětí do škol a ukončením celoplošné distanční výuky potřeba techniky v rodinách neskončila. Počítač dětem usnadňuje přístup ke vzdělání i v době prezenční výuky, umožňuje jim nevypadnout z výuky v případě karanténních opatření či nemoci nebo například usnadňuje komunikaci mezi školou a rodinou. Expertní dobrovolníci proto pokračovali v projektu Učíme online a mimo jiné se věnovali také sběru staré techniky a její distribuci přes neziskové organizace, školy a instituce dál všem potřebným. Bez ohledu na to, jestli děti z těchto rodin chodí do školy nebo mají výuku na dálku, jim dávalo smysl posilovat rovné příležitosti a podporovat získávání a prohlubování digitálních kompetencí u všech dětí bez rozdílu. 

Do Sbírky počítačů se od března 2020 do listopadu 2021, kdy sbírku převzala společnost Člověk v tísni, zapojilo několik desítek dárců a vzájemně bylo propojeno více jak dvě stě organizací.  

Děkujeme za tento projekt, který s radostí dál rozvíjíme🤍