Doučujte.cz

Pomáháme doučováním

Sbírka počítačů

Sbírka počítačů funguje ve správě společnosti Člověk v tísni od listopadu 2021, kdy došlo k jejímu předání od platformy Česko.Digital. Za rok fungování jsme do sbírky přijali téměř 1000 kusů techniky, které většinou obratem ihned putovaly spolupracujícím organizacím podporujících vzdělávání dětí z rodin, kde je počítač či notebook nedostupnou záležitostí. Jedná se o děti z neúplných rodin, dětských domovů, pěstounské péče, nevyhovujícího prostředí, nebo to jsou například romští vysokoškoláci. V posledních měsících podporujeme poskytnutím hardware i rodiny, které musely uprchnout před ruskou agresí z Ukrajiny. 

Podstatou sbírky počítačů je poskytovat potřebné technické vybavení pro výuku dětem, které by se k němu jinak nedostaly. Rolí Člověka v tísni je zprostředkovat předání vyřazeného hardware od firemních dárců do pomáhajících organizací a institucí, škol a dětských domovů, kde je technika darována konkrétním dětem, které pak mohou rozvíjet své digitální kompetence. Zároveň se tím narovnávají podmínky znevýhodněných dětí nejen v přístupu k samotnému vzdělávání.

Člověk v tísni rovněž disponuje potřebnou technikou, kterou již třetím rokem zapůjčuje klientům ve vlastních službách především při doučování.

Technické vybavení je součástí komplexní podpory dětí. Organizace a školy, které se do sbírky zapojí, s podpořenými dětmi pracují, doučují je, podporují v jejich znalostech a dovednostech a k tomu účelu získanou techniku také využívají. Počítač je tak opravdu především nástrojem pro lepší cestu vzdělávacím systémem. 

Nadále potřebujeme Vaši pomoc a uvítáme Vaše zapojení do Sbírky. Děkujeme Vám! 

„Máme velkou radost, že firemní dárci sami vyhledávají možnost darovat vyřazený hardware, který rychle stárne. Zatímco pro profesionální použití přestává být vhodný, našim klientům může ještě dobře posloužit. Pravidelným a štědrým přispěvatelem je Česká spořitelna, a.s. prostřednictvím Nadace České spořitelny již darovala stovky notebooků a dalšího hardware. Jsme moc rádi, že do projektu se čím dál více zapojují i státní organizace, jako byl v  loňském roce Nejvyšší kontrolní úřad s darem 100 ks použitých notebooků, Český statistický úřad darující 50 ks stolních počítačů nebo Česká školní inspekce, která přispěla několika monitory, notebooky a tiskárnou. Z komerčních společností oceňujeme spolupráci s českou IBM, s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group či Livesportem, pochvaluje si Libuše Homolová, koordinátorka a projektová manažerka Sbírky počítačů.


Pro hladký průběh darovacího procesu využíváme automatizací v databázi Airtable. Pokud máte zájem darovat techniku nebo naopak za nějakou organizaci vybavení potřebné pro vzdělávání dětí poptáváte, prosíme, věnujte pár minut vyplnění následujících formulářů. Nebo nám napište na e-mailovou adresu  a my Vám poradíme, jak postupovat.  

Jak sbírka probíhá?

Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a školami jsme v kontaktu s potřebnými rodinami, kterým chybí vybavení pro zapojení dítěte do online výuky. 

Notebook pořízený ze sbírky rodině doručí dobrovolník či terénní pracovník spolupracující organizace, nebo učitel spolupracující školy, který jim pomůže vše nastavit. Kontaktní osoba je s dětmi i rodinou nadále v kontaktu a má přehled o využívání techniky. Neziskové organizace pracují v terénu přímo s rodinami i v dalších oblastech, znají detailně jejich potřeby a možnosti, a tak jsou schopni velmi efektivně a adresně zprostředkovat pomoc. Pokud je obdarovaným škola, je přirozeně s dítětem v pravidelném kontaktu. Počítače jsou rodinám darovány nebo zapůjčeny tak, aby nebylo možné vybavení zabavit, pokud je rodina v exekuci. 

Díky vaší pomoci tak více dětí nebude mít horší přístup ke vzdělání, k učení, k získávání nových dovedností. Díky vám se děti budou moci vzdělávat dle svých potřeb. 

Pokud chcete darovat, projděte si podrobný manuál pro firmy, které chtějí darovat nepotřebnou techniku. Manuál jsme stejně jako sbírku počítačů převzali od Česko.Digital.

První rok ve správě Člověka v tísni

0

VYŘÍZENÝCH ŽÁDOSTÍ

0

UZAVŘENÝCH DAROVACÍCH SMLUV

0

DAROVANÉHO HARDWARE

Často se ptáte

Člověk v tísni zajišťuje techniku od dárců a zprostředkovává její předání prostřednictvím neziskových organizací či škol potřebným rodinám žáků. Pokud některé příslušenství pro výuku chybí (kamera, klávesnice, myš), tak je v rámci možností doplní. Žádající organizace musí být připravena převzít techniku do svého majetku na základě darovací smlouvy uzavřené s Člověkem v tísni, nebo přímo s dárcem. Organizace pak může techniku do rodin dál darovat, či zapůjčit na základě vlastních smluv a evidence. Následně je s rodinou v dalším kontaktu a pomáhá jí s využíváním techniky. 

Existuje několik variant kancelářských nástrojů, které jsou k dispozici zdarma: 
• Aplikace v účtu Google: Gmail, Google tabulky, dokumenty, prezentace – vše dostupné přes prohlížeč po přihlášení do gmailového účtu. 
• Microsoft office je dostupný přes prohlížeč a je tedy vyžadováno aktivní internetové připojení.
• Volně dostupné programy, které lze bezplatně stáhnout, např. Openoffice či Libreoffice a nainstalovat na počítač. Obsahují adekvátní alternativy wordu, tabulek či pdf. Po instalaci je možné programy využívat bez připojení k internetu. 
Doporučujeme také instalaci antiviru

Na většině školách fungují různé spolky rodičů (SRPŠ), které jsou oprávněny uzavírat smlouvy. Pokud se nedohodnete na způsobu využívání techniky s ředitelem školy, zkuste se obrátit na spolek rodičů. 

Přestože pro své klienty Člověk v tísni poskytuje konektivitu, není momentálně schopen další připojení k internetu zajistit. Zkuste se obrátit na jakéhokoli mobilního operátora, který Vám jistě s připojením poradí. Poskytovatelé nabízejí různé přenosné modemy, vhodné k cestování, které připomínají USB klíčenku, tu můžeme z našich zkušeností doporučit. Zamyslet se také můžete na využívání veřejných wi-fi, celorepublikově je velmi rozsáhlé např. knihovní wi-fi pokrytí.

Většina darujících organizací včetně Člověka v tísni disponuje vlastními vzory smluv, které Vám po dohodě můžeme poskytnout. Vzory darovacích smluv jsou ke stažení i na různých webových stránkách, do vyhledávače stačí zadat “darovací smlouva vzor“. 

Historie sbírky

Sbírka počítačů byla založena v březnu 2020 komunitou expertních dobrovolníků z Česko.Digital jako reakce na uzavření škol v důsledku pandemie Covid 19. Průzkumy tehdy ukázaly alarmující počet žáků, kteří se nemohli účastnit výuky na dálku, a to z jednoho prostého důvodu – neměli doma počítač. 

S návratem dětí do škol a ukončením celoplošné distanční výuky potřeba techniky v rodinách neskončila. Počítač dětem usnadňuje přístup ke vzdělání i v době prezenční výuky, umožňuje jim nevypadnout z výuky v případě karanténních opatření či nemoci nebo například usnadňuje komunikaci mezi školou a rodinou. Expertní dobrovolníci proto pokračovali v projektu Učíme online a mimo jiné se věnovali také sběru staré techniky a její distribuci přes neziskové organizace, školy a instituce dál všem potřebným. Bez ohledu na to, jestli děti z těchto rodin chodí do školy nebo mají výuku na dálku, jim dávalo smysl posilovat rovné příležitosti a podporovat získávání a prohlubování digitálních kompetencí u všech dětí bez rozdílu. 

Do Sbírky počítačů se od března 2020 do listopadu 2021, kdy sbírku převzala společnost Člověk v tísni, zapojilo několik desítek dárců a vzájemně bylo propojeno více jak dvě stě organizací.  

Za to jim patří velké poděkování!