Doučujte.cz

Pomáháme doučováním

Informace poskytované při získání osobních údajů

1) Správce osobních údajů: Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

2) Informujeme Vás, že správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

3) Uvedené údaje jsou zpracováványpro účely správy webu doucujte.cz.

Právním základem pro zpracování je, že:

  • je to nezbytné pro účely těchto oprávněných zájmů správce či třetí strany: zájem na možnosti kontaktování subjektu údajů za účelem ověření či upřesnění informací, které subjekt údajů poskytl správci v rámci materiálu – příspěvku určeného ke zveřejnění  na webu doucujte.cz.

4) Tyto údaje budou Správcem uloženy po dobu 1 roku.

5) Osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě.

6) Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.